Available courses

Język polski VIIId

Category: Klasa VIII
 • Teacher: Monika Szalast

Wychowanie Fizyczne VIIIc

Category: Klasa VIII
 • Teacher: Andrzej Radziejewski

Zajęcia z wychowawcą VIIId

Category: Klasa VIII
 • Teacher: Janusz Olech

Geografia VIII

Category: Klasa VIII
 • Teacher: Dorota Namysławska

Biologia VIII

Category: Klasa VIII
 • Teacher: Dorota Namysławska

Język angielski VIIIc

Category: Klasa VIII
 • Teacher: Edyta Stachyra

Matematyka VIIId

Category: Klasa VIII
 • Teacher: Beata Jelinek

Matematyka VIIb i VIIIc

Category: Klasa VIII
 • Teacher: Aneta Cięszczyk

Etyka VIII

Category: Klasa VIII
 • Teacher: Małgorzata Łyjak

Język polski VIIIa

Category: Klasa VIII
 • Teacher: Renata Billewicz

Język polski VIIIb

Category: Klasa VIII
 • Teacher: Agnieszka Kutyła

Język polski VIIIc

Category: Klasa VIII
 • Teacher: Renata Billewicz

Język polski VIIId (powtórka)

Category: Klasa VIII
 • Teacher: Monika Szalast

Wychowanie fizyczne VIIIa i VIIIb

Category: Klasa VIII
 • Teacher: Monika Kołodziejczyk

Informatyka VIIIa

Category: Klasa VIII
 • Teacher: Elżbieta Krzowska

Wiedza o społeczeństwie VIII

Category: Klasa VIII
 • Teacher: Agnieszka Wacińska

Zajęcia z wychowawcą VIIIC

Category: Klasa VIII
 • Teacher: Renata Billewicz

Historia VIII

Category: Klasa VIII
 • Teacher: Agnieszka Wacińska

Chemia VIII

Category: Klasa VIII
 • Teacher: Anna Sztobryn-Stępień

Matematyka VIIIa

Category: Klasa VIII
 • Teacher: Marzenna Gołota